BSO

Voor kinderen die naar de basisschool gaan, biedt kindercentrum ‘t Parapluutje buitenschoolse opvang aan. Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang. U kunt als ouder zelf een combinatie maken van de diverse opvangvormen, welke in dagdelen kunnen worden ingehuurd.

We hebben bij kindercentrum ’t Parapluutje twee BSO locaties: BSO de Paraplu en BSO de Kikkers. We zijn geopend van 07.15 uur tot aanvang school en van einde school tot 18.30 uur. 

 

De buitenschoolse opvang is een plek waar kinderen na schooltijd komen en waarbij het accent ligt op vrije tijd, samenspel en ontspanning naar behoeften en interesses, passend bij de belevingswereld van kinderen. De pedagogische medewerksters bieden activiteiten aan, maar kinderen hebben zelf een duidelijke keuze hierin. Ook kunnen de kinderen zelf met ideeën komen en zullen de pedagogische medewerksters hier het activiteitenprogramma op aan passen.

We werken met Doenkids (https://www.doenkids.nl/) , dit is een activitheek mbt de kinderopvang en vooral gericht op de BSO. In deze digitale activitheek vindt de pedagogisch medewerkster  snel en eenvoudig een schat aan activiteiten die speciaal zijn uitgewerkt voor de kinderen die een BSO bezoeken.

Ook organiseren wij workshops, zoals sport- en danslessen en creatieve workshops.

Het uurtarief voor de BSO bedraagt 7,02 euro per uur.

  • c-facebook

© 2019 Kindercentrum 't Parapluutje