Kinderopvang

In onze groepen komen kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar (zgn. verticale groep). Daarnaast hebben we een peutergroep. In deze peutergroep, stromen kinderen vanuit hun stamgroep rond hun derde verjaardag in. Kinderen die niet eerder ons kindercentrum hebben bezocht kunnen in de peutergroep instromen vanaf 2 jaar en 4 maanden. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers met eventuele hulp van stagiaires en vrijwilligers.

 

Gedurende de dag vinden er op de groepen spelactiviteiten plaats die passen bij het ontwikkelingsniveau van uw kind. Knutselen, tekenen, voorlezen, dansen, zingen, puzzelen etc. zijn enkele van die mogelijkheden. Tevens zijn er ontwikkelingsmaterialen aanwezig. Naast alle activiteiten die plaats vinden met uw kinderen, is de verzorging en de hygiëne een belangrijk onderdeel van de opvang op ons Kinderdagverblijf. Kinderen worden met regelmaat verschoont, handjes worden veelvuldig gewassen, mondjes gepoetst en indien nodig vervangen wij de kleding van uw kind. Daarnaast zullen wij de kinderen gedurende de dag de voeding die het nodig heeft aanbieden, zoals boterhammen, melk, fles-/borstvoeding, sap, tussendoortjes, fruit, groente- en fruitpotjes.

 

Tarief kinderopvang

De prijs wordt per uur berekend en bedraagt € 8,17 per uur. Een dagdeel loopt van 7.15 - 13.00 uur en van 13.00 - 18.15 uur.

De kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 5 opvang uren per week, verdeeld over 1 dagdeel. De prijzen worden berekend gedurende 12 maanden per jaar (zie tabel). De kosten worden door middel van een gespecificeerde nota uiteengezet en de betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de nota te worden voldaan. Er bestaat tevens de mogelijkheid om automatisch te laten incasseren. Indien u hier gebruik van wilt maken, wordt het bedrag omstreeks de 20 ste van de maand van uw rekening afgeschreven. Wanneer u geen opvang meer wenst voor uw kind(eren), verzoeken wij u dit 1 maand van tevoren schriftelijk te melden.

 

TABEL (1 kind)

Rekenvoorbeeld:

10 x € 8,17 =  € 81,70 x 52 weken: 12 maanden = € 354,03 per maand.

  • c-facebook

© 2019 Kindercentrum 't Parapluutje