Klachtenprocedure

 

Kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken, kan er iets mis gaan. Dit zou kunnen leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk misschien klachten.

Bij onvrede, hopen wij dat u als ouder contact opneemt met de betrokken leidster of met Christien Roelofs, 06-52697073. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan naar tevredenheid uitleg worden gegeven.

Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot de Geschillencommissie.

Zij zullen u helpen met de eventuele klachten en een onafhankelijk advies uitbrengen.

Voor info: www.degeschillencommissie.nl

  • c-facebook

© 2019 Kindercentrum 't Parapluutje