Doelstelling

 

De pedagogisch medewerksters van kindercentrum 't Parapluutje hechten veel waarde aan een goede opvang, verzorging en begeleiding van de kinderen. 

 

Onze doelstelling is dan ook het aanbieden van kwalitatief goede opvang. Hierin staan het bieden van veiligheid en het geven van warmte centraal. Ook het stimuleren van de ontwikkeling in spelvorm speelt een belangrijke rol in onze doelstelling. We sluiten hierbij aan bij de ontwikkeling, het niveau en de belevingswereld van het kind.

  • c-facebook

© 2019 Kindercentrum 't Parapluutje