De peuteropvang van

Kindercentrum 't Parapluutje

U kunt uw peuter aanmelden voor de peuteropvang. Kinderen in de leeftijd van

2 jaar kunnen verkorte dagdelen naar het kindercentrum komen.

Wij zullen uw kinderen ontwikkelings-gerichte activiteiten aanbieden. Tevens wordt uw

kind voorbereid op het Basisonderwijs.

Gezinnen met 1 werkende ouder kunnen hun peuters ook bij ons laten spelen.

U betaalt een uurtarief afgestemd op het inkomen. Wij leggen u graag mogelijkheden uit.

 

Dagdelen lopen van 08.30 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur, gedurende

40 weken per jaar (schoolweken).

 

Voor informatie belt u naar:

 

Laura Dubois 0162-512558 of

 

Christien Roelofs 06-52697073

 

Ook kunt u via de website of ons mailadres contact met ons opnemen.

 

Email: kdv.hetparapluutje@ziggo.nl

Tarief voor de peuteropvang

De prijs wordt per uur berekend en bedraagt € 8,25 per uur.

 

Een dagdeel loopt van 08.30 uur - 11.30 uur en van 13.00 uur – 16.00 uur.

De kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 3 uur opvang per week, verdeeld over 1 dagdeel. Het aantal dagdelen dat u uw kind bij ons wil laten komen, bepaald u zelf. Er zijn geen vaste combinaties van bepaalde dagdelen.

 

De prijzen worden berekend gedurende 40 weken per jaar, gedeeld door 12 maanden (zie tabel).

 

De kosten worden door een gespecificeerde nota uiteengezet en de betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de nota te worden voldaan.

Er bestaat tevens de mogelijkheid om automatisch te laten incasseren. Indien u hier gebruik van wilt maken, wordt het bedrag omstreeks de 20ste van de maand van uw rekening afgeschreven.

Wanneer u geen peuteropvang meer wenst voor uw kind(eren), verzoeken wij u dit 1 maand van tevoren schriftelijk te melden. De dag waarop uw kind 4 jaar wordt, vervalt de overeenkomst automatisch.

 

 

 

 

Rekenvoorbeeld:

6 x € 8,25 = € 49,50 x 40 weken: 12 maanden = € 165,00 per maand.

 

Voor uw tegemoetkoming voor de kinderopvangkosten vraagt u deze aan bij de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl, “kinderopvangtoeslag”.

 

 

  • c-facebook

© 2019 Kindercentrum 't Parapluutje