Kinderopvangtoeslag (KOT)

 

In de Wet Kinderopvang is  bepaald, dat ouders die kinderopvang nodig hebben door de overheid gecompenseerd kunnen worden voor deze kosten. De compensatie is inkomensafhankelijk en wordt door de Belastingdienst uitgekeerd in de vorm van Kinderopvangtoeslag (KOT). Wanneer heeft u recht op Kinderopvangtoeslag? (*)

  • Als de opvanglocatie is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang; én

  • Als beide ouders werken, in loondienst of als ondernemer; óf

  • Als één van beide ouders werkt en de ander studeert of een inburgerings- of integratietraject volgt; óf

  • Als u als alleenstaande ouder werkt, studeert, een inburgerings- of integratietraject volgt.

 

(*) op de website van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl, kunt u de exacte voorwaarden nalezen.

De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Ouders betalen altijd een deel van de kosten zelf.
Op de website van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl,  kunt u een proefberekening maken om een indicatie te krijgen over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. Wanneer u uw kind heeft ingeschreven, krijgt u meteen een overeenkomst van ons met een uren-/kostenoverzicht, aan de hand waarvan u op genoemde website de toeslag eenvoudig kunt aanvragen.

 

 

Het is belangrijk dat u de toeslag direct bij aanvang van de opvang aanvraagt. Met ingang van 2014 wordt alleen kinderopvangtoeslag uitgekeerd vanaf de maand van aanvraag tot maximaal drie maanden daarvoor. Het is niet meer mogelijk om aan het einde van het jaar de toeslag voor het gehele voorgaande jaar terug te vragen.

  • c-facebook

© 2019 Kindercentrum 't Parapluutje